Vjazdové regály

Vjazdové regály

Vjazdové regály sú vhodné v prípadoch, keď sa sériovo naskladňuje a vyskladňuje veľké množstvo tovaru. Hlavnými prínosmi pre používateľa sú:
● robustné a pevné konštrukcie s bezpečne širokými nosníkmi pre ukladanie paliet
● adresný návrh dielov konštrukcie podľa váhy paliet
● použitie skladovacieho princípu LIFO alebo „drive through“ LIFO
● bezproblémová inštalácia v chladiacich a mraziacich skladoch
● rôzne formy ochrany ako prevencie pre prípad kolízií
● rozšírené nosníky pre ukladanie paliet v prípade v prípade špeciálnych paliet
Toto riešenie je možné jednoducho kombinovať s ostatnými paletovými, posuvnými alebo policovými regálmi, prípadne so širokými policovými regálmi.
Pokiaľ chcete automatizovať skladovanie a vyskladňovanie drobného tovaru, tu nájdete informácie o vhodnom poloautomatickom skladovacom systéme NEDCON Shutle.